Papiamentu

Video uitkomsten onderzoek Parking Authority Curaçao

Parking Authority Curaçao - Beheer en exploitatie van openbare parkeerplaatsen en -terreinen in Punda en Otrobanda

Zijn de door de Rekenkamer voorgestelde aanbevelingen opgevolgd door de minister en hebben de genomen maatregelen bijgedragen tot het wegwerken van de tekortkomingen?