Papiamentu

Video uitkomsten onderzoek Jaarrekening Curaçao 2015

Jaarrekening Curaçao 2015

Zijn de baten, lasten en balansmutaties rechtmatig en is zorggedragen voor een ordelijk en controleerbaar financieel beheer dat deugdelijk is weergegeven?