Papiamentu

Video uitkomsten onderzoek Jaarrekening Curaçao 2016 en 2017

Jaarrekening Curaçao 2016 en 2017

1. Zijn de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten tot stand gekomen in overeenstemming met de wet- en regelgeving?

2. Geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de financiële positie van het Land per 31 december 2016 en 2017 en het resultaat over 2016 en 2017?